Rådhuspladsen, Copenhagen, Denmark, October 2007

Rådhuspladsen, Copenhagen, Denmark, October 2007 © Tom O' Connor 2007

The Lur Blowers & Rådhus, Copenhagen, Denmark, October 2007

The Lur Blowers & Rådhus, Copenhagen, Denmark, October 2007 © Tom O' Connor 2007

Royal Playhouse, Copenhagen, Denmark, October 2007

Royal Playhouse, Copenhagen, Denmark, October 2007 © Tom O' Connor 2007

Havfruen, Nyhavn, Copenhagen, Denmark, October 2007

Havfruen, Nyhavn, Copenhagen, Denmark, October 2007 © Tom O' Connor 2007

Fisken, Nyhavn, Copenhagen, Denmark, October 2007

Fisken, Nyhavn, Copenhagen, Denmark, October 2007 © Tom O' Connor 2007

Marble Church, Copenhagen, Denmark, October 2007

Marble Church, Copenhagen, Denmark, October 2007 © Tom O' Connor 2007

Rådhus, Copenhagen, Denmark, October 2007

Rådhus, Copenhagen, Denmark, October 2007 © Tom O' Connor 2007

Rådhus, Copenhagen, Denmark, October 2007

Rådhus, Copenhagen, Denmark, October 2007 © Tom O' Connor 2007

Absalon Statue & Fisherwoman at Højbro Plads, Copenhagen, Denmark, October 2007

Absalon Statue & Fisherwoman at Højbro Plads, Copenhagen, Denmark, October 2007 © Tom O' Connor 2007

Absalon Statue & Fisherwoman at Højbro Plads, Copenhagen, Denmark, October 2007

Absalon Statue & Fisherwoman at Højbro Plads, Copenhagen, Denmark, October 2007 © Tom O' Connor 2007

Copenhagen, Denmark, October 2007 © Tom O' Connor 2007

Copenhagen, Denmark, October 2007 © Tom O' Connor 2007