Court Tomb

Creevykeel Court Tomb, Sligo, Ireland 2000 © Tom O’ Connor 2000

Court Tomb

Creevykeel Court Tomb, Sligo, Ireland 2000 © Tom O’ Connor 2000

Court Tomb

Creevykeel Court Tomb, Sligo, Ireland 2000 © Tom O’ Connor 2000

Court Tomb

Creevykeel Court Tomb, Sligo, Ireland 2000 © Tom O’ Connor 2000

Court Tomb

Creevykeel Court Tomb, Sligo, Ireland 2000 © Tom O’ Connor 2000

Carrowkeel Necropolis, Sligo, Ireland 2017 © Tom O'Connor 2017

Carrowkeel Necropolis, Sligo, Ireland 2017 © Tom O’Connor 2017

Carrowkeel Necropolis, Sligo, Ireland 2017 © Tom O'Connor 2017

Carrowkeel Necropolis, Sligo, Ireland 2017 © Tom O’Connor 2017

Carrowkeel Necropolis, Sligo, Ireland 2017 © Tom O'Connor 2017

Carrowkeel Necropolis, Sligo, Ireland 2017 © Tom O’Connor 2017

Carrowkeel Necropolis, Sligo, Ireland 2017 © Tom O'Connor 2017

Carrowkeel Necropolis, Sligo, Ireland 2017 © Tom O’Connor 2017

Carrowkeel Necropolis, Sligo, Ireland 2017 © Tom O'Connor 2017

Carrowkeel Necropolis, Sligo, Ireland 2017 © Tom O’Connor 2017

Carrowkeel Necropolis, Sligo, Ireland 2017 © Tom O'Connor 2017

Carrowkeel Necropolis, Sligo, Ireland 2017 © Tom O’Connor 2017

Carrowkeel Necropolis, Sligo, Ireland 2017 © Tom O'Connor 2017

Carrowkeel Necropolis, Sligo, Ireland 2017 © Tom O’Connor 2017

Carrowkeel Necropolis, Sligo, Ireland 2017 © Tom O'Connor 2017

Carrowkeel Necropolis, Sligo, Ireland 2017 © Tom O’Connor 2017

Carrowkeel Necropolis, Sligo, Ireland 2017 © Tom O'Connor 2017

Carrowkeel Necropolis, Sligo, Ireland 2017 © Tom O’Connor 2017

Abbeyquarter North Passage Tomb, Sligo,, Ireland 2017

Abbeyquarter North Passage Tomb, Sligo,, Ireland 2017 © Tom O’ Connor 2017

Abbeyquarter North Passage Tomb, Sligo,, Ireland 2017

Abbeyquarter North Passage Tomb, Sligo,, Ireland 2017 © Tom O’ Connor 2017

Abbeyquarter North Passage Tomb, Sligo,, Ireland 2017

Abbeyquarter North Passage Tomb, Sligo,, Ireland 2017 © Tom O’ Connor 2017

Magheranrush Court Tomb, Sligo,, Ireland 2017

Magheranrush Court Tomb, Sligo,, Ireland 2017 © Tom O’ Connor 2017

Magheranrush Court Tomb, Sligo,, Ireland 2017

Magheranrush Court Tomb, Sligo,, Ireland 2017 © Tom O’ Connor 2017

Magheranrush Court Tomb, Sligo,, Ireland 2017

Magheranrush Court Tomb, Sligo,, Ireland 2017 © Tom O’ Connor 2017

Magheranrush Court Tomb, Sligo,, Ireland 2017

Magheranrush Court Tomb, Sligo,, Ireland 2017 © Tom O’ Connor 2017

Magheranrush Court Tomb, Sligo,, Ireland 2017

Magheranrush Court Tomb, Sligo,, Ireland 2017 © Tom O’ Connor 2017

Magheranrush Court Tomb, Sligo,, Ireland 2017

Magheranrush Court Tomb, Sligo,, Ireland 2017 © Tom O’ Connor 2017

Magheranrush Court Tomb, Sligo,, Ireland 2017

Magheranrush Court Tomb, Sligo,, Ireland 2017 © Tom O’ Connor 2017

Magheranrush Court Tomb, Sligo,, Ireland 2017

Magheranrush Court Tomb, Sligo,, Ireland 2017 © Tom O’ Connor 2017

Magheranrush Court Tomb, Sligo,, Ireland 2017

Magheranrush Court Tomb, Sligo,, Ireland 2017 © Tom O’ Connor 2017

Magheranrush Court Tomb, Sligo,, Ireland 2017

Magheranrush Court Tomb, Sligo,, Ireland 2017 © Tom O’ Connor 2017

Magheranrush Court Tomb, Sligo,, Ireland 2017

Magheranrush Court Tomb, Sligo,, Ireland 2017 © Tom O’ Connor 2017