Kylemore Pass, Connemara, Co. Galway, January 2002

Kylemore Pass, Connemara, Co. Galway, January 2002 © Tom O’ Connor 2002

Kylemore Abbey, Connemara, Co. Galway, January 2002

Kylemore Abbey, Connemara, Co. Galway, January 2002 © Tom O’ Connor 2002

Eyre Square, Galway, Co. Galway, January 2002

Eyre Square, Galway, Co. Galway, January 2002 © Tom O’ Connor 2002

Leenane, Connemara, Co. Galway, Ireland, March 2009

Leenane, Connemara, Co. Galway, Ireland, March 2009 © Tom O’ Connor 2009

Leenane, Connemara, Co. Galway, Ireland, March 2009

Leenane, Connemara, Co. Galway, Ireland, March 2009 © Tom O’ Connor 2009

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012 © Tom O’ Connor 2012

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012 © Tom O’ Connor 2012

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012 © Tom O’ Connor 2012

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012 © Tom O’ Connor 2012

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012 © Tom O’ Connor 2012

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012 © Tom O’ Connor 2012

Lady of the Wayside, Galway, Ireland, June 2020

Lady of the Wayside, Galway, Ireland, June 2020 © Tom O’Connor 2020

Lady of the Wayside, Galway, Ireland, June 2020

Lady of the Wayside, Galway, Ireland, June 2020 © Tom O’Connor 2020

Killary Fjord, Galway, Ireland, June 2020

Killary Fjord, Galway, Ireland, June 2020 © Tom O’Connor 2020

Killary Fjord, Galway, Ireland, June 2020

Killary Fjord, Galway, Ireland, June 2020 © Tom O’Connor 2020

Killary Fjord, Galway, Ireland, June 2020

Killary Fjord, Galway, Ireland, June 2020 © Tom O’Connor 2020

Killary Fjord, Galway, Ireland, June 2020

Killary Fjord, Galway, Ireland, June 2020 © Tom O’Connor 2020

Renvyle, Galway, Ireland, June 2020

Renvyle, Galway, Ireland, June 2020 © Tom O’Connor 2020

Renvyle, Galway, Ireland, June 2020

Renvyle, Galway, Ireland, June 2020 © Tom O’Connor 2020

Bealnabrack River, Galway, Ireland, June 2020

Bealnabrack River, Galway, Ireland, June 2020 © Tom O’Connor 2020

Bealnabrack River, Galway, Ireland, June 2020

Bealnabrack River, Galway, Ireland, June 2020 © Tom O’Connor 2020

Bealnabrack River, Galway, Ireland, June 2020

Bealnabrack River, Galway, Ireland, June 2020 © Tom O’Connor 2020

Renvyle, Galway, Ireland, June 2020

Renvyle, Galway, Ireland, June 2020 © Tom O’Connor 2020

Pollacapall Lough, Galway, Ireland, June 2020

Pollacapall Lough, Galway, Ireland, June 2020 © Tom O’Connor 2020

Kylemore Abbey, Galway, Ireland, June 2020

Kylemore Abbey, Galway, Ireland, June 2020 © Tom O’Connor 2020

Kylemore Abbey, Galway, Ireland, June 2020

Kylemore Abbey, Galway, Ireland, June 2020 © Tom O’Connor 2020

St. Joseph's Well, Galway, Ireland, June 2020 © Tom O’Connor 2020

St. Joseph’s Well, Galway, Ireland, June 2020 © Tom O’Connor 2020

Killary Fjord, Galway, Ireland, June 2020

Killary Fjord, Galway, Ireland, June 2020 © Tom O’Connor 2020

Killary Fjord, Galway, Ireland, June 2020

Killary Fjord, Galway, Ireland, June 2020 © Tom O’Connor 2020