Kylemore Pass, Connemara, Co. Galway, January 2002

Kylemore Pass, Connemara, Co. Galway, January 2002 © Tom O’ Connor 2002

Kylemore Abbey, Connemara, Co. Galway, January 2002

Kylemore Abbey, Connemara, Co. Galway, January 2002 © Tom O’ Connor 2002

Eyre Square, Galway, Co. Galway, January 2002

Eyre Square, Galway, Co. Galway, January 2002 © Tom O’ Connor 2002

Leenane, Connemara, Co. Galway, Ireland, March 2009

Leenane, Connemara, Co. Galway, Ireland, March 2009 © Tom O’ Connor 2009

Leenane, Connemara, Co. Galway, Ireland, March 2009

Leenane, Connemara, Co. Galway, Ireland, March 2009 © Tom O’ Connor 2009

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012 © Tom O’ Connor 2012

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012 © Tom O’ Connor 2012

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012 © Tom O’ Connor 2012

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012 © Tom O’ Connor 2012

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012 © Tom O’ Connor 2012

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012

Inis Mor, Aran Islands, Co. Galway, Ireland, July 2012 © Tom O’ Connor 2012