Freia, Oslo, Norway, June 2010

Freia, Oslo, Norway, June 2010 © Tom O' Connor 2010

Eternal Flame, Aker Brygge, Oslo, Norway, June 2010

Eternal Flame, Aker Brygge, Oslo, Norway, June 2010 © Tom O' Connor 2010

Tiger, Jernbanetorget, Oslo,, Norway, June 2010

Tiger, Jernbanetorget, Oslo,, Norway, June 2010 © Tom O' Connor 2010

Princess Märtha space, Oslo, Norway, June 2010

Princess Märtha space, Oslo, Norway, June 2010 © Tom O' Connor 2010

Oslo, Norway, June 2010

Oslo, Norway, June 2010 © Tom O' Connor 2010

Sculpture, Oslo Cathedral, Oslo, Norway, June 2010

Sculpture, Oslo Cathedral, Oslo, Norway, June 2010 © Tom O' Connor 2010

Vigelandsparken Sculpture Park Oslo, Norway, June 2010

Vigelandsparken Sculpture Park Oslo, Norway, June 2010 © Tom O' Connor 2010

Vigelandsparken Sculpture Park Oslo, Norway, June 2010

Vigelandsparken Sculpture Park Oslo, Norway, June 2010 © Tom O' Connor 2010

Vigelandsparken Sculpture Park Oslo, Norway, June 2010

Vigelandsparken Sculpture Park Oslo, Norway, June 2010 © Tom O' Connor 2010

Vigelandsparken Sculpture Park Oslo, Norway, June 2010

Vigelandsparken Sculpture Park Oslo, Norway, June 2010 © Tom O' Connor 2010

 

Vigelandsparken Sculpture Park Oslo, Norway, June 2010

Vigelandsparken Sculpture Park Oslo, Norway, June 2010 © Tom O' Connor 2010

 

Vigelandsparken Sculpture Park Oslo, Norway, June 2010

Vigelandsparken Sculpture Park Oslo, Norway, June 2010 © Tom O' Connor 2010

Vigelandsparken Sculpture Park Oslo, Norway, June 2010

Vigelandsparken Sculpture Park Oslo, Norway, June 2010 © Tom O' Connor 2010

 

Vigelandsparken Sculpture Park Oslo, Norway, June 2010

Vigelandsparken Sculpture Park Oslo, Norway, June 2010 © Tom O' Connor 2010

 

Vigelandsparken Sculpture Park Oslo, Norway, June 2010

Vigelandsparken Sculpture Park Oslo, Norway, June 2010 © Tom O' Connor 2010

 

Vigelandsparken Sculpture Park Oslo, Norway, June 2010

Vigelandsparken Sculpture Park Oslo, Norway, June 2010 © Tom O' Connor 2010