Santa Maria della Spina, Pisa, Italy, February 2007

Santa Maria della Spina & The Arno, Pisa, Italy, February 2007 © Tom O’ Connor 2007

Santa Maria della Spina, Pisa, Italy, February 2007

Santa Maria della Spina & the Arno, Pisa, Italy, February 2007 © Tom O’ Connor 2007

Leaning Tower of Pisa, Italy, February 2007

Leaning Tower of Pisa, Italy, February 2007 © Tom O’ Connor 2007

Leaning Tower of Pisa, Italy, February 2007

Leaning Tower of Pisa, Italy, February 2007 © Tom O’ Connor 2007

Leaning Tower of Pisa, Italy, February 2007

Leaning Tower of Pisa, Italy, February 2007 © Tom O’ Connor 2007

Leaning Tower of Pisa, Italy, February 2007

Leaning Tower of Pisa, Italy, February 2007 © Tom O’ Connor 2007

Leaning Tower of Pisa, Italy, February 2007

Leaning Tower of Pisa, Italy, February 2007 © Tom O’ Connor 2007

Campo dei Miracoli, Pisa, Italy, February 2007

Campo dei Miracoli, Pisa, Italy, February 2007 © Tom O’ Connor 2007

Campo dei Miracoli, Pisa, Italy, February 2007

Campo dei Miracoli, Pisa, Italy, February 2007 © Tom O’ Connor 2007

Battistero di San Giovanni, Pisa, Italy, February 2007

Battistero di San Giovanni, Pisa, Italy, February 2007 © Tom O’ Connor 2007

Battistero di San Giovanni, Pisa, Italy, February 2007

Battistero di San Giovanni, Pisa, Italy, February 2007 © Tom O’ Connor 2007