Széchenyi Chain Bridge, Budapest, Hungary, June 2001

Széchenyi Chain Bridge, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

Elizabeth Bridge, Budapest, Hungary, June 2001

Elizabeth Bridge, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

Elizabeth Bridge, Budapest, Hungary, June 2001

Elizabeth Bridge, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

Elizabeth Bridge, Budapest, Hungary, June 2001

Elizabeth Bridge, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

Elizabeth Bridge, Budapest, Hungary, June 2001

Elizabeth Bridge, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

Budapest, Hungary, June 2001

Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

Budapest, Hungary, June 2001

Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

Szent István királystatue, Budapest, Hungary, June 2001

Szent István királystatue, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

Széchenyi Chain Bridge, Budapest, Hungary, June 2001

Széchenyi Chain Bridge, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

Gaurdian Lion, Széchenyi Chain Bridge, Budapest, Hungary, June 2001

Gaurdian Lion, Széchenyi Chain Bridge, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

Széchenyi Chain Bridge, Budapest, Hungary, June 2001

Széchenyi Chain Bridge, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

Széchenyi Chain Bridge, Budapest, Hungary, June 2001

Széchenyi Chain Bridge, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

Széchenyi Chain Bridge, Budapest, Hungary, June 2001

Széchenyi Chain Bridge, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

Széchenyi Chain Bridge, Budapest, Hungary, June 2001

Széchenyi Chain Bridge, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

St. Stephan Basilica, Budapest, Hungary, June 2001

St. Stephan Basilica, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

St. Stephan Basilica, Budapest, Hungary, June 2001

St. Stephan Basilica, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

St. Stephan Basilica, Budapest, Hungary, June 2001

St. Stephan Basilica, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

St. Stephan Basilica, Budapest, Hungary, June 2001

St. Stephan Basilica, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

St. Stephan Basilica, Budapest, Hungary, June 2001

St. Stephan Basilica, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

Vendegvaro, Budapest, Hungary, June 2001

Vendegvaro, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

St.Matthias Church, Budapest, Hungary, June 2001

St.Matthias Church, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

Pest, Budapest, Hungary, June 2001

Pest, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

Kapisztran Tér, Budapest, Hungary, June 2001

Kapisztran Tér, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

Szentendre, Budapest, Hungary, June 2001

Szentendre, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

Sculpture, Budapest, Hungary, June 2001

Sculpture, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

Budapest, Hungary, June 2001

Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

Parliament Building, Budapest, Hungary, June 2001

Parliament Building, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

Fishermen's Bastion, Budapest, Hungary, June 2001

Fishermen's Bastion, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

Budavári Sikló, Funicular, Budapest, Hungary, June 2001

Budavári Sikló, Funicular, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

The Danube & Budapest, Budapest, Hungary, June 2001

The Danube & Budapest, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001

Tunnel, Clark Adam ter, Budapest, Hungary, June 2001

Tunnel, Clark Adam ter, Budapest, Hungary, June 2001 © Tom O' Connor 2001